Call: 06-12226958 Ma-Di-Vrij
Harp 13, 7651HA Tubbergen

De medisch pedicure

Als medisch pedicure ben ik breed opgeleid en ken meer behandelingsmogelijkheden van complexere voet- en nagelproblematiek dan de pedicure. Ik kan zogeheten risicovoeten behandelen. Hieronder verstaan we o.a. problemen die ontstaan zijn ten gevolge van reuma, diabetes, spasticiteit, ouderdom en verwaarlozing. Daarbij heb ik uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van orthesiologie, nagelregulatie en nagelreparatie en anti-druk technieken. Als medisch pedicure werk ik volgens vastgestelde richtlijnen en protocollen en weet wanneer de cliënt moet worden doorgestuurd naar de (behandelend) arts. De medisch pedicure werkt op doelmatige wijze samen met andere zorgaanbieders.

Kwaliteits Register Pedicures

Als medisch pedicure ben ik geregistreerd in het KRP ( Kwaliteits Register Pedicure). Door de registratie voldoen wij aan onderstaande kwaliteitsnormen:

 • Het naleven van de door de branche vastgestelde normen betreffende hygiëne, arbo en milieu.
 • Het naleven dan de door de branche ontwikkelde evidence based richtlijnen ten aanzien van diabetisch mellitus en reumatische aandoeningen
 • Het behalen van accreditatiepunten door het volgen van bij- en nascholingen.

Op www.kwaliteitsregisterpedicures.nl kunt u door het invoeren van plaats en postcode onze registratie zien.

Het doel van het kwaliteitskeurmerk is het inzichtelijk maken van de kwaliteit in de pedicurebranche.

In sommige gevallen bij diabetes of reuma kunt u behandelingen door een pedicure vergoed krijgen bij uw zorgverzekeraar. U heeft alleen recht op een vergoeding indien het een medisch pedicure of een pedicure met een aantekening diabetische of reumatische voet betreft. Of u als diabetes patiënt in aanmerking komt heeft tevens te maken met uw Simm’s classificatie en zorgprofiel. Hiervoor zijn de richtlijnen in januari 2015 door de zorgverzekeraars sterk gewijzigd. Wilt u hierover meer weten, neem dan gerust met ons contact op.

Diabetes

Voetverzorging bij Diabetes (suikerziekte)

Voetverzorging bij de diabetische voet vereist extra zorg!

Ruim 10% van alle diabetische patiënten hebben complicaties aan hun voeten als gevolg van hun ziekte.

De voeten van mensen met diabetes zijn vaak extra kwetsbaar omdat:

 • De bloedsomloop in benen en voeten verminderd kan zijn.
 • Het gevoel in de voeten kan verminderen of gedeeltelijk uitvallen.
 • De stand van de voeten kan veranderen.
 • De huid gevoelig is.
 • Ook wanneer er (nog) geen voetklachten zijn is het aan te bevelen enkele malen per jaar voor een controlebehandeling naar een pedicure, die een diabetische aantekening heeft, te gaan. Als pedicure heb ik hiervoor een speciale opleiding gevolgd.

Als u diabetes patiënt bent, kan het wellicht zijn dat u voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komt. U zult daarvoor in 1e instantie een bezoek moeten brengen aan een podotherapeut of Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH). Deze zal u screenen en uw Simm’s classificatie en zorgprofiel in kaart brengen. Tevens zal hij bepalen wat medisch noodzakelijk is t.a.v. uw voetbehandeling. Deze medisch noodzakelijk behandeling wordt afhankelijk van uw zorgverzekeraar vergoedt. Deze vergoeding wordt geregeld tussen uw podotherapeut en mij als medisch pedicure. Wilt u een gehele behandeling dan zult u de eventuele extra kosten apart moeten bijbetalen. Mocht u nog niet bij een podotherapeut zijn geweest voor de 1e screening, neem dan gerust contact met mij op. Ik werk namelijk intensief met diverse podotherapeuten die ik u kan aanbevelen. Derhalve vereist de diabetische voet extra zorg van mij als medisch pedicure.

Reuma

De reumatische voet vraagt speciale aandacht!

Het exacte aantal reumapatiënten in Nederland is niet bekend. Volgens schattingen zijn 450.000 mensen onder behandeling van de reumatoloog. Echter het aantal mensen met gewrichtsklachten ligt velen malen hoger; geschat wordt dat 2.5 tot 3 miljoen mensen last hebben van pijnlijke en/of niet goed functionerende voeten  (bron: Reumafonds). Op dit moment zijn er meer dan 100 aandoeningen bekend, die onder de term Reuma vallen. Iedere reumatische aandoening heeft zijn eigen oorzaken, symptomen en gevolgen maar uit onderzoek is gebleken dat 80-96% van alle reumapatiënten voetklachten heeft!  Derhalve vraagt de reumatische voet de speciale aandacht van een medisch pedicure.

De voeten van mensen met reuma zijn extra kwetsbaar en vaak extra gevoelig door:

 • Gewrichtsontstekingen
 • Slijmbeursontstekingen
 • ‘Slijtage’ in de gewrichten
 • Standveranderingen

 

Daarom is een speciale behandeling noodzakelijk.

Bij enkele vormen van reuma kan door ontstekingsprocessen in en rondom de voetgewrichten de stand van de voeten veranderen. Hierdoor kunnen pijnlijke drukplekken ontstaan of de voet kan verstijven waardoor deze niet goed meer functioneert. Het ontstaan van eelt en likdoorns aan reumatische voeten is het gevolg van een aantal factoren. Het vetkussen (capiton) onder de bal van de voet wordt dunner, een afwijkende stand van de voet en/of tenen, maar ook slecht passende schoenen kunnen een rol spelen.

Indien nodig kunnen wij een schoenadvies geven waardoor u beter weet wat voor soort schoenen er bij u voeten passen. Of eventueel de pijnlijke druk plekken te ontzien door middel van bijvoorbeeld een orthese of een andere hulpmiddel.

Door het tijdig constateren en ingrijpen van een pedicure met de aantekening reumatische voet, kan worden getracht om de voetklachten te verminderen en om de eventuele pijn te bestrijden.

De reumatische voet is erg gevoelig en pijnlijk. Het verwijderen van eelt en likdoorns en het behandelen van de nagels moet dan ook met de grootste zorg en vakkundigheid gebeuren. Als medisch pedicure heb ik hiervoor een speciale opleiding gevolgd. Als pedicure kan ik u ook advies geven over voetverzorgingsmiddelen.

Risicovoet en specialismen

Overige Risicovoet en specialismen

Wat is een overige risicovoet en welke specialismen zijn daar voor nodig?

Een risicovoet is een voet met een verhoogd risico op complicaties ten gevolge van een ziekte of andere oorzaak.

Ook de ouderen voet valt in principe onder de overige risicovoet.  Tevens moet u denken aan mensen die in het verleden oncologisch patiënt zijn geweest. De behandeling van een risicovoet door een medisch pedicure kan plaatsvinden zonder verwijzing. Echter, een verwijzing is noodzakelijk bij behandeling van de diabetische voet en bij behandeling van een voet met de volgende risico’s:

 • Ulcus (zweer)
 • Necrotisch (afgestorven) weefsel
 • Unguis incarnatus (ingegroeide nagel)
 • Subungaal hematoom (bloeduitstorting onder de nagelplaat)

Een risicovoet geeft risico tot de volgende complicaties:

 • Ulcus of wond
 • Deformiteit/vormverandering
 • Pijn en verminderde functie
 • Toename van ziektebeeld
 • Comorbiditeit ( het tegelijkertijd hebben van 2 of meerdere stoornissen en/of aandoeningen)

De voetbehandeling van een persoon met een risicovoet verschilt dan ook op een aantal punten met de standaard behandeling. Hierbij hebben de behandelingen tot doel om de zorg rondom patiënten met een risicovoet te optimaliseren, om zo complicaties te voorkomen of te vertragen en eventuele klachten te verminderen.

Voetproblemen kunnen onder andere voortkomen uit aangeboren afwijkingen, aandoeningen van het beender- en spierstelsel, verkeerd schoeisel en letsel. Als medisch pedicure word je opgeleid om zogenaamde risicovoeten te behandelen en onder controle te houden. Je behandelt huid- en nagelaandoeningen en houd je bezig met preventie van voetproblemen.

Vaak werk je samen of overleg je met een huisarts, diabetesverpleegkundige of bijvoorbeeld een podotherapeut of Register podoloog.

Een medisch pedicure voert specialistische behandelingen uit, zoals screening en een gericht voetonderzoek, specifiek bij risicovoeten en de behandeling van de risicovoet, waarbij als gevolg van een ziekte (o.a. reuma, diabetes, spasticiteit) of andere oorzaken (o.a. ouderdom, verwaarlozing) een verhoogd risico aanwezig is op complicaties.

Een screening en een gericht voetonderzoek wordt zo vaak als noodzakelijk (minimaal 1 x per jaar) uitgevoerd. De behandeling vindt plaats volgens de Code van het Voetverzorgingsbedrijf en de ‘Richtlijnen: ‘Behandeling van voeten van personen met diabetes mellitus. Behandeling van voeten van personen met een reumatische aandoening’.

Als medisch pedicure is het onderdeel overige risicovoet en specialismen een onderdeel van het diploma. Mocht u aan de hand van bovenstaand vragen hebben, neem gerust met ons contact op of maak een afspraak voor een gratis voetencheck.